Förbundets uppgifter

Förbundets uppgift är:

  • att övervaka medlemmarnas intressen i arbetslivet
  • att befrämja medlemmarnas sociala, yrkesmässiga och ekonomiska intressen

För att nå målsättningarna är Finlands Maskinbefälsförbund:

  • delaktig i olika arbets- och tjänsteavtal
  • delaktig i FTFC:s olika organ
  • delaktig i både den inhemska och den internationella sjöfartens lagstadgarförberedelsearbete inom arbets- och näringspolitik

 

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy