Förbundets byrå

Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry
Mikaelsgatan 8 A, 7. vån.
00100 Helsingfors
Telefon (09) 5860 4815
E-mail: fornamn.efternamn(at)konepaallystoliitto.fi

Ekonomiärenden och medlemsregister
Gunne Andersson
(09) 5860 4815

Verksamhetsledare
Robert Nyman
(09) 5860 4813, GSM 050 454 2767

Sakkunnig
Joachim Alatalo
(09) 5860 4812, GSM 050 345 1052

Sakkunnig
Päivi Saarinen
(09) 5860 4811, GSM 040 5257 805

Förbundets stadgar 2016

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy