Arbetslöshetskassan

Arbetslöshetskassan Aaria
Semaforbron 8 B, 00520 Helsingfors

www.aariakassa.fi

Du kan logga in på E-tjänsten via vår webbplats

Telefontjänsten  är öppen: tisdagar kl. 9-11.30 , onsdagar kl. 12-14  och torsdagar kl. 9-11.30
och nås via numret 020 7655 900.

Kundservicens e-postadress:

Vad ska man göra om man blir arbetslös

 

Arbetslöshetskassornas samorganisation www.tyj.fi

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy