Finlands Maskinbefälsförbund

Till förbundet hör 27 medlemsföreningar, och antalet medlemmar är ca 4000.

De svenskspråkiga medlemmarnas andel är ca 10 %.

För förbundets ärenden svarar förbundsstyrelsen som väljs av förbundsmötet som samlas vart fjärde år. Styrelsen består av ordförande och 10 medlemmar.

Som medlem i Finlands Maskinbefälsförbund är du, i fall du blir arbetslös, berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassa Aaria.

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy