Finlands Maskinbefälsförbund och Rederierna i Finland har godkänt förlikningsförslaget för sjöfartens kollektivavtal

Finlands Maskinbefälsförbund och Rederierna i Finland har godkänt förlikningsförslaget för sjöfartens kollektivavtal

Finlands Maskinbefälsförbund har godkänt 04.03.2019 riksförlikningsmannens Jukka Ahtelas förlikningsförslag.

Finlands Maskinbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf förnyar kollektivavtalen för utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt Arctia koncernens isbrytare och kombi-isbrytare. Kollektivavtalen är i kraft 1.3.2019 – 28.2.2021.

Det godkända förlikningsförslaget ökar inte på blandsbesättningsnivån. Löneökningarna motsvarar logistik- och exportbranschernas allmänna linje.

Den hotande arbetsnedläggningen 9.3.2019 kl.10 inhiberas på grund av godkännande av förlikningsförslaget.

Hela förlikningsförslaget finns att läsas på riksförlikningsmannens webbsida:

https://valtakunnansovittelija.fi/documents/2057498/4639251/Konepäällytöliitto-Varustamo+4.3.2019/63cbce0b-1ee0-8e30-fee9-fb6b75a482af/Konepäällytöliitto-Varustamo+4.3.2019.pdf

Jaa LinkedInissä