Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

Meddelande 25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

Landets regerings målsättningar att göra drastiska försämringar i arbetsbetslivet och i  socialskyddet, samt att försvaga löntagarorganisationernas ställning, kan inte accepteras säger Pertti Roti, ordförande i Finlands Maskinbefälsförbund.

Styrelsen för Finlands Maskinbefälsförbund beslöt på sitt möte att uppmana sina medlemmar att delta i de missnöjesyttringar som STTK:s fackförbund anordnar för att motarbeta landets regerings arbetslivsförsämringar och för att trygga de egna medlemmarnas arbetsvillkor och försörjning. Missnöjesyttringarna genomförs efter branschspecifik hänsyn och så samstämmigt som möjligt med andra förbund.

Finlands Maskinbefälsförbund är grundande medlemsförbund i centralorganisationen STTK och dess medlemmar utför mycket krävande expert- och ledningsarbete för att säkerställa Finlands försörjningstrygghet.

Ytterligare information

ordförande Pertti Roti tel: 0505591637

Jaa LinkedInissä