Energibranschens strejk flyttas med två veckor

Energibranschens strejk flyttas med två veckor

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy