Eget servicenummer för behörighetsbevis

Trafiksäkerhetsverket tar den 1 december i bruk ett nytt telefonnummer för förfrågningar som gäller certifiering av sjöfolk.

Det nya telefonnumret är 029 534 5133. Numret betjänar vardagar kl. 9 – 11 och 13 – 15.

Frågor om behörighetsbevisen kan också skickas per e-post till adressen sjomansenheten@trafi.fi.

Närmare upplysningar om behörighetsbrev finns på Trafis webbplats www.trafi.fi/sv/sjofart/bemanning_och_behorigheter

Jaa LinkedInissä