Arbetslöshetskassa Aarias ombudsdistriktmöte 14.3.2024

Arbetslöshetskassa Aarias ombudsdistriktmöte (Land- sjö- och skogsbranschernas ombudsmannadistrikt)

Ombudsdistriktets möte är ett möte för kassamedlemmarna i det aktuella ombudsdistriktet, där medlemmarna väljer representanter till kassans representantskap för perioden 2024–2027.

 Den högsta beslutanderätten inom kassan tillkommer kassans representantskap. I år ordnas ordinarie representantskapsmöte torsdagen den 23 maj 2024 kl. 17.00 som ett virtuellt möte via applikationen Microsoft Teams. Till kassans representantskap väljer varje ombudsdistrikt en representant per varje påbörjat tvåtusental (2 000) medlemmar.

På basen av medlemsantalet den 31.12.2023 kan Land- sjö- och skogsbranschernas ombudsmannadistrikt utse 4 (fyra) representanter till Aarias representantskap. Till ombudsmannadistriktet hör följande förbund: Finlands Maskinbefälsförbund rf, (1 plats, Finlands Skeppsbefälsförbund rf (1 plats), Meijeribranschens fackmän, rf (1 plats) och METO – Skogsbranschens experter rf (1 plats).

Land- sjö- och skogsbranschernas ombudsmannadistrikts möte arrangeras den 14.03.2024 klockan 9.00. Mötet arrangeras som ett virtuellt möte via applikationen Microsoft Teams.

Mötets föredragningslista:

  1. Mötets öppnas och konstateras mötets laglighet
  2. Mötets konstituerande
  3. Fastställs föredragningslistan
  4. Val av representanter till Arbetslöshetskassa Aarias representantskap

(På mötet är det endast kassamedlemmar i ombudsdistriktet som fattar beslut om representanter)

  1. Övriga ärenden
  2. Mötet avslutas

Anmälningar till ombudsmannadistriktmötet bör ske via e-post senast den 08.03.2024 klockan 10.00 via adressen anne.marttinen@metsaasiantuntijat.fi. En separat länk med anvisningar om deltagande i mötet skickas per e-post. Om du behöver tekniskt stöd för att kunna delta i mötet var i kontakt med jani.akkanen@metsaasiantuntijat.fi

Välkommen till mötet!

 Stefan Borgman

ordförande

METO – Skogsbranschens Experter rf

Jaa LinkedInissä