Julkinen sektori

Kunta

KT:n yleiskirje 10-2011

Kuntapuolen palkatarkistukset 2011

Satamajäänmuurajien luont.etukorvaukset 1.1.2013 lukien

Valtio

Rajavartiolaitos

http://raja.fi/virkaehtosopimusasiakirjat

RVLPJTARKVES 22.4.2005, päivitetty 31.3.2021

9.4.2013TARKVES RVLTAS päivitetty 31.3.2021

TARKVES MUUTTOSOP 29.11.2002, päivitetty 31.3.2021

Päätös tasoitusvapaajärjestelmän lisäkorvauksesta 02122020

RVLPJTARKVES 22.4.2005_liite_3_lentolisät 1.6.lukien, päivitetty 31.3.2021

Työaikasopimus_paivitetty_5.4.2019

TARKVES_MUUTTOSOP_29.11.2002_paivitetty_5.4.2019

RVLPJTARKVES_22.4.2005_paivitetty_5.4.2019

Vaatikasikirja_paivitetty_1.4.2019

Tehtäväkohtainen palkanosa 22.4.2005_liite_1_paivitetty_5.4.2019

Suoritusosa_liite_2_paivitetty_5.4.2019

Lisäpalkkiot _liite_3_paivitetty_5.4.2019

Sopimusmääräykset Rajavartiolaitoksen virkamiesten työajoista päivitetty 14.6.2018

Rajavartiolaitoksen palkkatakuu säädöksissä muutoksia 1.6.2018

Rvlpjtarkves_22_4_2005_paivitetty_1_4_2013

Työaikasopimus

työaikasopimuksen liitteet 1-2 suhteellisen työajan taulukot

Työaikasopimus Liitteet 3-8 Ohjeelliset aputaulukot (jaksotyö)

Työaikasopimus Liitteet 9-14 Aputaulukot (virastotyö)

.

Virkamatka ja matkakustannusten korvaaminen virkamatkalla

Rajavartiolaitoksen muutto- ja siirtokustannusten korvaamista koskeva sopimus

.

Liite, luottamusmiesorganisaatiot

Luottamusmiessopimus

.

Liite 1, Tehtäväkohtainen palkanosa

Liite 2, Suoritusarviointikäsikirja

Liite 2, Suoritusosa

Liite 3, Erityisosaluettelo

RVLPJTARKVES APTK 22.4.2005_Liite_1 Vaativuusarviointikäsikirja 1.4.2013_2

.

Liite, yhteistoimintalautakunnat

Työsuojelun yhteistoimintasopimus

Yhteistoimintasopimus

.

RVLTARKVES (VM 4.4.2013) lomarahan maksamisen ajankohdasta

.

Puolutusvoimat

Eräitä merivoimissa maksettavia lisäpalkkioita koskevia periaatteita

.

Finnpilot

LUOTSAUSTOIMIALAN TES 2018 – 2020

Luotsausalan tes 2012-2014

Luotsaustoimialan työehtosopimus 2012-2014

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy