Valtion virkaehtosopimusneuvottelut aloitettiin

Valtion pääsopijajärjestöjen (Pro, JHL ja Juko) edustajat tapasivat 15.1.2020 iltapäivällä valtion työmarkkinalaitoksen edustajia sopimusneuvottelujen aloittamiseksi.

Tapaamisessa käytiin keskustelua yleisestä työmarkkinatilanteesta, neuvottelujen pelisäännöistä, neuvotteluaikataulusta ja viestinnästä.

Lisäksi keskusteltiin palkankorotuksista ja kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen poistamisesta.

Pääsopijajärjestöt antavat yhteiset tavoitteensa valtion työmarkkinalaitokselle 7.2.2020 ja vastavuoroisesti työmarkkinalaitos antaa työnantajapuolen tavoitteet pääsopijoille.

Varsinaisesti virka- ja työehtosopimusneuvottelut alkavat 7.2.2020 alkaen.

Prosta tapaamiseen osallistuivat julkisen sektorin johtaja Niko Simola ja neuvottelupäällikkö Harri Sirén.

Suomen konepäällystöliiton lakimies Riku Muurinen on Pron valtion neuvottelukunnan jäsen.

Jaa LinkedInissä