Työtaisteluvaroitus koskien matkailujäänmurtajaa Sampoa

MATKAILUJÄÄNMURTAJA SAMPOA KOSKEVA TYÖTAISTELUVAROITUS

 

Suomen Konepäällystöliitto ry:n, Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n ja Suomen Merimies – Unioni SMU ry:n sekä Kemin Satama Oy:n väliset työehtosopimukset koskien matkailujäänmurtaja Sampoa päättyivät 28.2.2019. Osapuolet ovat neuvotelleet uusien työehtosopimuksien aikaansaamisesta, mutta neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen.

Tämän johdosta Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Merimies – Unioni SMU ry ilmoittaa työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti, että ellei osapuolten välillä ole saatu aikaan ratkaisua uusista työehtosopimuksista, ko. sopimusten soveltamispiiriin kuuluva aluksen laivaväki aloittaa työnseisauksen 29.3.2019 klo 07.00.

Työnseisauksen alkamisajankohdan jälkeen aluksen henkilökunta suorittaa kaikki heille muutoin normaalisti kuuluvat tehtävät, mutta kieltäytyvät seuraamasta aluksen mukana tämän pyrkiessä pois satamasta tai pyrkiessä siirtymään satama-alueella.

Helsingissä 14. päivänä maaliskuuta 2019

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY
SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO RY
SUOMEN MERIMIES – UNIONI SMU RY

Jaa LinkedInissä