Työtaistelu energia-alalla 14.-16.2.2024

Suomen Konepäällystöliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, sekä Sähköalojen Ammattiliitto ry ovat yhdessä päättäneet kolme vuorokautta kestävästä poliittisesta työnseisauksesta Suomen hallituksen työelämää koskevien heikennysesitysten johdosta.

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.02.2024 klo 00:01 – 16.02.2024 klo 23:59 välillä.

Poliittinen työnseisaus koskee Suomen Konepäällystöliiton jäseniä seuraavissa yhtiöissä ja toimipaikoissa;

  • Helen Oy
  • Enersense IN Oy, Helen Oy:n toiminnot
  • Kuopion Energia Oy
  • Oy Alholmens Kraft AB Pietarsaaren voimalaitos

 

Kyseessä olevien energiayhtiöiden voimalaitosten pääkattilat ajetaan alas ja sähköntuotanto keskeytetään hallitusti kolmen vuorokauden ajaksi.

Työnseisauksen ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Suomen Konepäällystöliiton jäsenet, jotka ovat osallistuneet poliittiseen työseisaukseen olemalla palkatta pois töistä, ovat oikeutettuja 100 €:n työtaisteluavustukseen jokaiselta lakkopäivältä.

 

Lisätietietoja antavat:

Perti Roti                             Pasi Korhonen                                     Riku Muurinen

SKL Puheenjohtaja             Asiantuntija                                        Lakimies

050 559 1637                          040 861 6675                                    050 405 9397

Jaa LinkedInissä