Suomen Konepäällystöliitto r.y. ja Suomen Varustamot r.y. ovat aloittaneet työehtosopimusneuvottelut

Neuvotteluissa on käyty läpi tilannetta merenkulussa yleensä ja osapuolten esityksiä työehtosopimuskauden kestosta sekä työehtosopimusmuutoksista.
Osapuolet tapaavat seuraavan kerran ensi viikon loppupuolella.

Suomen Konepäällystöliitto ry:n työehtosopimusesityksessä pyritään turvaamaan muun muassa ostovoiman parantaminen sekä kehittää työsuhteen ehtoja merellä työskenteleville konepäällystön jäsenille.

Jaa LinkedInissä