Sovintoesitys annettu Ulkomaanliikennettä ja Jäänmurtajia koskevassa Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisessä työriidassa

Sovintoesitys annettu Ulkomaanliikennettä ja Jäänmurtajia koskevassa Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisessä työriidassa

 

4.3.2019

Sovittelija Jukka Ahtela on antanut tänään klo 1.30 sovintoehdotuksen Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi. Vastaukset annetaan tänään maanantaina 4.3.2019 klo 14.00.

Osapuolet ovat neuvotelleet ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksissa ja kauppa-aluksissa sekä jäänmurtajilla työskentelevää konepäällystöä koskevista työehtosopimuksista.

Koska neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, Suomen Konepäällystöliitto ry on ilmoittanut sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten konepäällystöä koskevasta työnseisauksesta, joka alkaa 9.3.2019 klo 10.00, ellei osapuolten välillä ole saatu siihen mennessä ratkaisua uusista työehtosopimuksista.

Jaa LinkedInissä