Sopimus koulutuskustannuksista

Kotisivuilta löytyviin merenkulun sopimuksiin on lisätty työehtosopimuksen lisäpöytäkirja, joka koskee erilaisten pätevyyskirjojen kustannusten korvaamisia. Perusajatus on, että työnantaja vastaa koulutuksen aiheuttamista kustannuksista, työntekijä ainoastaan Trafin pätevyyskirjojen lunastusmaksuista.

Jaa LinkedInissä