MERIKULJETUKSET ON TURVATTAVA KORONAEPIDEMIAN AIHEUTTAMASSA POIKKEUSOLOISSA

Merenkulun työmarkkinajärjestöt:

Suomen ulkomaankaupan kuljetutuksista 90% kulkee meriteitse – merikuljetusten jatkuvuus koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa on varmistettava.  Mikäli merikuljetukset pysähtyvät, pysähtyvät myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Valtiovallalta järjestöt edellyttävät nopeita toimenpiteitä, joilla turvataan varustamoiden lainansaanti valtiontakauksilla ja meriliikenteen ylläpitämistä poikkeusoloissa Huoltovarmuuskeskuksen järjestelyillä. Alusten väylä- ja satamamaksut on palautettava ja nollattava. Lisäksi viranomaisten on välittömästi pidennettävä merenkulkijoiden ammattipätevyyksien haku- ja voimassaoloaikoja.

Merenkulun työmarkkinajärjestöt suosittavat, että varustamoiden YT-neuvotteluissa nopeasti sovitaan ratkaisuista, joilla sopeutetaan kustannustaso koronaepidemian aiheuttamaan  markkinoiden ennennäkemättömään hyytymiseen. Laivatyöpaikkojen turvaaminen kriisin yli on keskeinen tavoite.

Helsinki 17.3.2020

Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund ry

Robert Nyman

Toiminnanjohtaja, 050-4542767

Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund rf

Johan Ramsland

Toiminnanjohtaja, 040-6672227

Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Simo Zitting

Puheenjohtaja, 0400-813079

Suomen Varustamot ry

Hans Ahlström

Varatoimitusjohtaja, 040-7257110

Jaa LinkedInissä