MATKUSTUSRAJOITUKSET MERENKULUSSA ON PURETTAVA VÄLITTÖMÄSTI TAI TUHANNET MERIMIEHET JÄÄVÄT LOPULLISESTI TYÖTTÖMIKSI

Tuhannet suomalaiset merimiehet uhkaavat jäädä työttömiksi, jos Suomen hallitus ei avaa kesällä risteilyliikennettä lähivaltioihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut maahantuloa ja siihen liittyvä koronatestausta ja -todistuksia koskevan lakiesityksen, joka poikkeaa EU:n matkustusta koskevista ohjeista. Lakiesityksessä Suomi tiukentaa matkustusohjeitaan, kun muu Eurooppa keventää niitä kesän tullen koronatilanteen parannuttua.

Suomalaisissa matkustajalaivavarustamoissa STM:n lakiesitys on otettu järkytyksellä vastaan. Kesän risteilykauden onnistuminen on elintärkeää matkustajalaivavarustamoiden taloudelle. Matkustajamäärät ovat pudonneet lähes nollaan matkustusrajoitusten ollessa voimassa.

Esityksen mukaan matkustajien, joilla ei ole todistusta rokotuksista tai sairastetusta covid-19-taudista, on esitettävä todistus sekä ennen matkaan tehdystä negatiivisestä testituloksesta että osallistuttava maahantulon jälkeen toiseen testiin. Matkustamisesta tehdään siis liian vaikeaa ja byrokraattista.

Jos suomalaiset matkustajalaivavarustamot eivät saa aluksiaan mitä pikaisimmin liikenteeseen, kesän risteilykausi menetetään ja edessä on suomalaisten merimiesten joukkotyöttömyys.

  • Suomalaisilla matkustajalaivoilla työskentelee noin 4 800 suomalaista merimiestä, siihen päälle matkustajia kuljettavat rahti- ja muut alukset yhteensä noin 1 800 merimiestä. Suurin osa matkustajalaivojen henkilökunnasta on ollut yli vuoden ajan lomautettuina koronapandemian seurauksena, Merimies-Unionin puheenjohtaja Kenneth Bondas

STM:n nyt valmistelema maahantuloa koskeva tartuntatautilain muutosesitys johtaisi matkustaja-alusten henkilökunnan kannalta varsin epäinhimilliseen tilanteeseen: alusten työntekijät joutuisivat vähintään kolmen vuorokauden karanteeniin testausvelvollisuuden takia jokaisen työvuoronsa jälkeen. Vaatimus on ristiriidassa mm. YK:n antaman ja Suomen hyväksymän merenkulkijoiden avaintyöntekijä-statuksen kanssa.

Terveysturvallinen matkustaminen on Suomessa jo nyt mahdollista: kesäkuun loppuun mennessä vanhukset ja muut riskiryhmäläiset ovat rokotettu kahdesti ja koko väestöstä jo 70 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen. STM:n rajaturvallisuutta koskeva lakiesitys saakin Suomessa voimakasta kritiikkiä osakseen: Euroopassa alle 75 ilmaantuvuuden maista saa vapaasti matkustaa maasta toiseen. Suomen tulisi toimia samoin.

Työmarkkinajärjestöt SAK ja EK ovat syvästi huolissaan STM:n linjausten vaikutuksesta Suomen työllisyyteen ja talouteen.

  • Maahantuloprosessiin liittyvät hankaluudet estävät matkailun Suomeen päin. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalainen matkailu ei elvy samassa tahdissa muun Euroopan kanssa ja Suomi saatetaan heikompaan kilpailuasetelmaan, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toi esiin Ylen haastattelussa 2.6.2021.

STM:n esityksellä on satojen miljoonien miinustava vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen. Matkustaja-autolauttaliikenteen merkitys Suomen matkailulle on merkittävä: laivamatkustajat jättivät Suomeen ennen 2020 yli 900 miljoonaa euroa vuodessa. Suomalaiset kauppalaivat ja merimiehet ovat turvanneet Suomen tuonti- ja vientikuljetuksia päivittäistavaroiden, lääkkeiden, raaka-aineiden ja öljykuljetusten osalta koko koronapandemian ajan. Nyt on turvattava Suomen huoltovarmuus ja suomalaisten merimiesten tulevaisuus ja yhteensä 140 000 ihmisen työpaikat suomalaisella matkailualalla.

Lisätietoja:

Robert Nyman
050 454 2767
Toiminnanjohtaja
Suomen Konepäällystöliitto

Johan Ramsland
p. 040 6672227
Toiminnanjohtaja
Suomen Laivanpäällystöliitto

Kenneth Bondas
p. 040 456 0245
Puheenjohtaja
Suomen Merimies-Unioni

Jaa LinkedInissä