Suomen Konepäällystöliitto

Liittoon kuuluu 27 jäsenyhdistystä. Jäsenmäärä on n. 4000, joista ruotsinkielisiä n. 10 %.

Liiton ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen, johon kuuluu 10 jäsentä ja puheenjohtaja.

Suomen Konepäällystöliiton jäsen on vakuutettu työttömyyden varalta Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa – JYTK

 

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy