Julkilausuma18.5.

Suomen Konepäällystöliiton 46. liittokokous

Suomen Konepäällystöliiton sääntömääräisessä liittokokouksessa 18.-19.5.2024, joka pidettiin
Helsingissä, Congress Center Paasitornissa, kokous totesi Suomen hallituksen työlainsäädäntöön
liittyvistä toimista seuraavaa:

Suomen Konepäällystöliitto on erittäin huolissaan Suomen Hallituksen jo tekemistä ja
suunnittelemista työlainsäädäntöön kohdistuvista muutoksista. Muun muassa lakko-oikeuden
rajoittaminen voi heikentää työntekijöiden neuvotteluasemaa ja vaarantaa työehtojen säilymisen
oikeudenmukaisina. Muutokset ovat epätasapainoisia ja ne ovat työntekijäpuolelle suuria
heikennyksiä. Suomea tulisi rakentaa ja kehittää yhdessä sopien, ei määräten.

Lisäksi kokous totesi, että tekniikan muutokset tulee ottaa huomioon lainsäädännössä sekä
konepäällystöliiton jäsenten ansioiden kehityksessä.

Kokous korosti, että liiton jäsenet työskentelevät aloilla, jotka ovat Suomen huoltovarmuuden
kannalta erittäin tärkeitä. Lainsäätäjän tulisi ottaa huomioon lainsäädäntöä kehittäessä
huoltovarmuuden merkitys. Myös työnantajien tulisi kiinnittää edellä mainittuun enemmän huomiota.

Konemestareita ja muita energia-alan ammattilaisia tarvitaan myös tulevaisuudessa, minkä vuoksi
työehtojen parantaminen jatkossa on erittäin tärkeää.

Liittokokous valitsi Pertti Rotin jatkamaan Suomen Konepäällystöliiton puheenjohtajana seuraavan
neljän vuoden kauden.

Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund – Finnish Engineers’ Association ry

Jaa LinkedInissä