Linkit

Keskusjärjestö

STTK

Linkit STTK:n kokoelmasivuihin

Perhevapaa / perhevapaauudistus
Sosiaaliturva / soviaaliturvauudistus
Paikallinen sopiminen
Osaaminen / oppivelvollisuuden pidentäminen
Yt-lain uudistaminen
Palkkatasa-arvo, naisten palkkapäivä
Nuoret työelämässä, nuorten työllistyminen
Maahanmuuttajat työelämässä
Työaika / työajan lyhentäminen
Työllisyys
Työeläke /työeläkejärjestelmä
Yhteistoiminta
Yleissitovuus
Tasa-arvo / työelämän tasa-arvo
Verotus / keskituloisen verotus
Tietoa työelämästä / työelämätietoa nuorille

Konepäällystöliitto Facebookissa

Kotimaisia merenkulkualan liittoja

Suomen Laivanpäällystöliitto

Suomen Merimies-Unioni

Suomen Varustamot

Valtio

Liikennevirasto

Eduskunta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Muut

Merimieseläkekassa

Työeläkevakuuttajat TELA

Merimiespalvelutoimisto

Energiateollisuus

Turvatekniikan Keskus Tukes

Finlex

Kotkan Merenkulku- ja Energiakilta

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Turva jäsenetu

Merenkulun työsuojelutarkastajat

Hyvinvointi

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

Pohjoismaisia merenkulkualan liittoja

Nordiska Maskinbefälsfederationen

Sjöbefälsföreningen, Ruotsi

Det norske maskinistforbund, Norja

Maskinmestrenes Forening, Tanska

Vélstjórafélag Íslands, Islanti

Ulkomaisia järjestöjä

International Maritime Organization (IMO)

International Transporter’s Federation (ITF)

International Labour Organizaton (ILO)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy