Förbundets bakgrund

Finlands Maskinbefälsförbund grundades år 1906 i Tammerfors.

Den första medlemsföreningen, den nuvarande Helsingin Konemestariyhdistys grundades år 1869.

Följande Maskinmästarföreningar grundades i Åbo (1874), Björneborg (1895), Kuopio (1899) och Uleåborg (1903).

Då STTK grundades år 1946 var Finlands Maskinbefälsförbund en av dess stiftande medlemmar.

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy