Avtalsverksamhet

Den privata sektorn

 • Energibranschen
 • Pappersindustrin
 • Mekaniska skogsindustrin
 • Metallindustrin
 • Kemiindustrin

Den statliga sektorn

 • Sjöfartsverket
 • Gränsbevakningen
 • Försvarsministeriet

Den kommunala sektorn

 • Kommunala arbetsmarknadsverket
 • Servicearbetsgivarna

Sjösidan

 • Utrikesfarten
 • Frakfartygsföreningen
 • Rasila
 • Småpassagerarföreningen
 • Destia
 • Suomenlinnan Liikenne
 • Ålands Landskapsregering
 • Posten
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy