Kategori: Information

Finlands Maskinbefälsförbund söker/anställer en jurist

Finlands Maskinbefälsförbund söker/anställer en jurist

Publicerad i Information

Finlands Maskinbefälsförbund söker/anställer en assistent

Finlands Maskinbefälsförbund söker/anställer en assistent

Publicerad i Information

KOM MED PÅ SJÖFARTENS DAG I KOTKA 27.7.2019

Tillsammans med vår lokalförening ordnar vi en medlemstillställning i Museeisbrytar Tarmos mäss lördagen den 27.7.2019 klockan 11.00. Kom med och få information om förbundets och arbetsmarknadernas aktuella ärenden.

Publicerad i Information

Möteskallelse till Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas odrinarie möte 24.5.2019 kl. 8.30

Möteskallelse 2019

Publicerad i Information

Eckerö Line tar i bruk nytt finskflaggat fraktfartyg i juni

Rederiet Eckerö Line ska köpa ett nytt fraktfartyg, meddelar rederiet. Fartyget ska gå mellan Nordsjö hamn i Helsingfors och Tallinn. För närvarande seglar fartyget mellan Liverpool och Dublin. Fartyget kommer att transportera huvudsakligen frakt och bilar, men kan även ta

Publicerad i Information

Utrikestrafikens kollektivavtal 2019-2020

Utrikestrafikens kollektivavtal 2019 – 2020

Publicerad i Information

Finlands Maskinbefälsförbund och Rederierna i Finland har godkänt förlikningsförslaget för sjöfartens kollektivavtal

Finlands Maskinbefälsförbund och Rederierna i Finland har godkänt förlikningsförslaget för sjöfartens kollektivavtal Finlands Maskinbefälsförbund har godkänt 04.03.2019 riksförlikningsmannens Jukka Ahtelas förlikningsförslag. Finlands Maskinbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf förnyar kollektivavtalen för utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt Arctia koncernens isbrytare

Publicerad i Information

Lotskutterförarnas löneökning 1.4.2019

LOTSKUTTERFÖRARNAS LÖNEÖKNING 1.4.2019

Publicerad i Information

Strejkvarsel lämnat inom sjöfarten!

Pressmeddelande 22 februari 2019 strejkvarsel

Publicerad i Information

Precisering gällande pensionärsavgiften

Medlem som gått i pension men som trots allt utför t.ex. säsongrelaterat arbete för vilket förbundet erhåller medlemsavgifter betalar inte pensionärsavgift eller alternativt returneras den betalda pensionärsavgiften till medlemmen.

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy