Kategori: Information

PRESSRELEASE: MASKINBEFÄLET HÅLLER FINLAND PÅ FÖTTERNA, MEN TILLRÄCKLIGA PERSONRESURSER BÖR TRYGGAS

Finlands Maskinbefälsförbunds 45:e förbundsmöte hölls i Tammerfors den 10.10.2020. Coronapandemiåret har lyft fram maskinbefälets betydelse för att trygga samhällets livsviktiga funktioner och påmint alla om försörjningsberedskapens betydelse. Maskinbefälsförbundets medlemmar ombesörjer el- och värmeproduktion för landets befolkning men sköter även om

Publicerad i Information

Förtroendemannakurser hösten 2020

FMBF förtroendemannakurser hösten 2020

Publicerad i Information

Ny medlemsförmån – telefonrådgivning i rättsliga ärenden

Vi har utvidgat vårt utbud gällande våra medlemsförmåner, se medlemsförmåner- medlemsservice telefonrådgivning

Publicerad i Information

Information om kassornas fusion

Arbetslöshetskassorna JYTK, Statia och JATTK fusioneras

Publicerad i Information

Temporärt stöd vid epidemi

https://www.kela.fi/web/sv/temporart-stod-vid-epidemi

Publicerad i Information

Glad Valborg 2020

Publicerad i Information

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas mötesinbjudan 18.5.2020 kl. 16.30

Mötesinbjudan 18.5.2020

Publicerad i Information

Dagpenningens storlek

Dagpenningens storlek

Publicerad i Information

Permitteringens juridiska inverkan

Permitteringens juridiska inverkan

Publicerad i Information

Glad Påsk!

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy