Kategori: Information

Inbjudan till Land-, sjö- och skogsbranschernas ombudsmannadistrikts möte den 08.04.2021 med början klo 9.00.

Aarias ombundsmannadistriktmöte 2021

Publicerad i Information

Handelssjöfartens däcks- och maskinbefäl har fått 1-åriga löneavtal

Finlands Maskinbefälsförbund rf och Finlands Skeppsbefälsförbund rf har överenskommit med Rederierna i Finland rf om 1-åriga kollektivavtal, som höjer lastfartygens och isbrytarnas däcks- och maskinbefälens löner med 1.55 % från den 1.3.2021. Passagerarfartygens däcks- och maskinbefälens löner höjs inte och

Publicerad i Information

Information om kassorna JATTK:s, JYTK:s och Statias fusion

Information om kassorna JATTK:s, JYTK:s och Statias fusion. Den nya arbetslöshetskassan Aaria inleder sin verksamhet 1.1.2021. Info till medlemmarna_Aaria-sv

Publicerad i Information

Sjömanspensionskassans enkät 2020

mek_kysely_A4_210x297_251120_hires

Publicerad i Information

PRESSRELEASE: MASKINBEFÄLET HÅLLER FINLAND PÅ FÖTTERNA, MEN TILLRÄCKLIGA PERSONRESURSER BÖR TRYGGAS

Finlands Maskinbefälsförbunds 45:e förbundsmöte hölls i Tammerfors den 10.10.2020. Coronapandemiåret har lyft fram maskinbefälets betydelse för att trygga samhällets livsviktiga funktioner och påmint alla om försörjningsberedskapens betydelse. Maskinbefälsförbundets medlemmar ombesörjer el- och värmeproduktion för landets befolkning men sköter även om

Publicerad i Information

Förtroendemannakurser hösten 2020

FMBF förtroendemannakurser hösten 2020

Publicerad i Information

Ny medlemsförmån – telefonrådgivning i rättsliga ärenden

Vi har utvidgat vårt utbud gällande våra medlemsförmåner, se medlemsförmåner- medlemsservice telefonrådgivning

Publicerad i Information

Information om kassornas fusion

Arbetslöshetskassorna JYTK, Statia och JATTK fusioneras

Publicerad i Information

Temporärt stöd vid epidemi

https://www.kela.fi/web/sv/temporart-stod-vid-epidemi

Publicerad i Information

Glad Valborg 2020

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy