Kategori: Information

Reserestriktionerna inom sjöfarten måste hävas omedelbart eller så blir tusentals sjömän definitivt arbetslösa

Tusentals finska sjömän hotas av arbetslöshet om inte Finlands regering öppnar upp kryssningstrafiken till närliggande länder i sommar. Social- och hälsovårdsministeriet har berett ett lagförslag rörande inresa och därtill hörande coronatestning och -intyg. Detta lagförslag skiljer sig från EU:s resedirektiv.

Publicerad i Information

Du 18-30 -åring som studerar sjöfart eller jobbar på sjön – delta i en skrivtävling

Future Maritime Leaders Essay Competition 21En131FutureMaritimeLeadersEssayCompetition2021 21En131FutureMaritimeLeadersEssayCompetition2021Ax1 Tilläggsinformation: https://www.globalmaritimeforum.org/future-maritime-leaders-2021

Publicerad i Information

Inbjudan till Land-, sjö- och skogsbranschernas ombudsmannadistrikts möte den 08.04.2021 med början klo 9.00.

Aarias ombundsmannadistriktmöte 2021

Publicerad i Information

Handelssjöfartens däcks- och maskinbefäl har fått 1-åriga löneavtal

Finlands Maskinbefälsförbund rf och Finlands Skeppsbefälsförbund rf har överenskommit med Rederierna i Finland rf om 1-åriga kollektivavtal, som höjer lastfartygens och isbrytarnas däcks- och maskinbefälens löner med 1.55 % från den 1.3.2021. Passagerarfartygens däcks- och maskinbefälens löner höjs inte och

Publicerad i Information

Information om kassorna JATTK:s, JYTK:s och Statias fusion

Information om kassorna JATTK:s, JYTK:s och Statias fusion. Den nya arbetslöshetskassan Aaria inleder sin verksamhet 1.1.2021. Info till medlemmarna_Aaria-sv

Publicerad i Information

Sjömanspensionskassans enkät 2020

mek_kysely_A4_210x297_251120_hires

Publicerad i Information

PRESSRELEASE: MASKINBEFÄLET HÅLLER FINLAND PÅ FÖTTERNA, MEN TILLRÄCKLIGA PERSONRESURSER BÖR TRYGGAS

Finlands Maskinbefälsförbunds 45:e förbundsmöte hölls i Tammerfors den 10.10.2020. Coronapandemiåret har lyft fram maskinbefälets betydelse för att trygga samhällets livsviktiga funktioner och påmint alla om försörjningsberedskapens betydelse. Maskinbefälsförbundets medlemmar ombesörjer el- och värmeproduktion för landets befolkning men sköter även om

Publicerad i Information

Förtroendemannakurser hösten 2020

FMBF förtroendemannakurser hösten 2020

Publicerad i Information

Ny medlemsförmån – telefonrådgivning i rättsliga ärenden

Vi har utvidgat vårt utbud gällande våra medlemsförmåner, se medlemsförmåner- medlemsservice telefonrådgivning

Publicerad i Information

Information om kassornas fusion

Arbetslöshetskassorna JYTK, Statia och JATTK fusioneras

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy