Kategori: Information

Meddelande till Finlands Maskinbefälsförbundets medlemmar

Industriförbundet, Fackförbundet Pro och De Högre Tjänstemännen YTN arbetskonflikter 9.-11.12.2019 samt Elförbundets strejk fr.o.m. den 5.12.2019 Var i kontakt med förbundets byrå om du utför arbetsuppgifter i sådana företag som berörs av ovan nämnda förbunds arbetskonflikter och det därmed uppstår

Publicerad i Information

Anvisningar för val av arbetskyddsfullmäktige och medlemmar till arbetarskyddskommissionen inom fartygspersonal

Anvisningar för val av arbetskyddsfullmäktige och medlemmar till arbetarskyddskommissionen inom fartygspersonal

Publicerad i Information

Nya arbetstagare har börjat på förbundets kansli 23.9.2019

Nya arbetstagare har börjat på förbundets kansli 23.9.2019 Förbundets nya assistent Ann-Katrin Viertola Förbundets nya jurist: Riku Muurinen

Publicerad i Information

Sjöfartsmässan 2019 ordnas vid Sjöfartsskolan Aboa Mare i Åbo 31.10.-1.11.2019

Sjöfartsmässan 2019 ordnas vid Sjöfartsskolan Aboa Mare i Åbo 31.10.-1.11.2019

Publicerad i Information

Finlands Maskinbefälsförbund söker/anställer en jurist

Finlands Maskinbefälsförbund söker/anställer en jurist

Publicerad i Information

Finlands Maskinbefälsförbund söker/anställer en assistent

Finlands Maskinbefälsförbund söker/anställer en assistent

Publicerad i Information

KOM MED PÅ SJÖFARTENS DAG I KOTKA 27.7.2019

Tillsammans med vår lokalförening ordnar vi en medlemstillställning i Museeisbrytar Tarmos mäss lördagen den 27.7.2019 klockan 11.00. Kom med och få information om förbundets och arbetsmarknadernas aktuella ärenden.

Publicerad i Information

Möteskallelse till Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas odrinarie möte 24.5.2019 kl. 8.30

Möteskallelse 2019

Publicerad i Information

Eckerö Line tar i bruk nytt finskflaggat fraktfartyg i juni

Rederiet Eckerö Line ska köpa ett nytt fraktfartyg, meddelar rederiet. Fartyget ska gå mellan Nordsjö hamn i Helsingfors och Tallinn. För närvarande seglar fartyget mellan Liverpool och Dublin. Fartyget kommer att transportera huvudsakligen frakt och bilar, men kan även ta

Publicerad i Information

Utrikestrafikens kollektivavtal 2019-2020

Utrikestrafikens kollektivavtal 2019 – 2020

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy