ÄNNU TID ATT DELTA I TIDNINGENS NATURFOTOTÄVLING!!!!

Tidningen Kraft & Drift arrangerar en naturfototävling under perioden 1.7.2020 – 31.8.2020 som både förbundets medlemmar och tjänstemän samt dessas familjemedlemmar kan delta i.

 Skicka in din bild/bilder som du önskar få med i tävlingen till tidningens chefredaktörs e-post senast den 5.9.2020.

Den bästa bilden belönas med ett 250 € köpkort och bilden publiceras i Kraft & Drift tidningen. Tävlingens domare är förbundets ordförande Pertti Roti, förbundets verksamhetsledare Robert Nyman och STTK:s kommunikationsdirektör Marja-Liisa Rajakangas.

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy