Liiton tehtävät

Liiton tehtävänä on:

  • jäsenkunnan etujen valvominen työelämässä
  • jäsenkunnan sosiaalisten, ammatillisten ja taloudellisten etujen edistäminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto:

  • tekee työ- ja virkaehtosopimuksia
  • osallistuu STTK:n eri toimielinten jäsenenä
  • osallistuu merenkulun kotimaisen ja kansainvälisen työ- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön valmistelutyöhön

 

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy