Suomen Konepäällystöliitto

Liittoon kuuluu 28 jäsenyhdistystä. Jäsenmäärä on n. 4500, joista ruotsinkielisiä n. 16 %.

Liiton ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen, johon kuuluu 10 jäsentä ja puheenjohtaja.

Suomen Konepäällystöliiton jäsen on vakuutettu työttömyyden varalta Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa – JYTK

 

Suomen Konepäällystöliitto | Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy